כללי המשחק בחדרי בריחה

המשימה שלכם היא לצאת מהחדר – ולשם כך תצטרכו בעבודת צוות לפתור חידות, להשתמש בטיפים, בציוד וברמזים, למצוא מטמונים, לפתוח מנעולים וכדומה.

ההוראות והכללים הבאים נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים ושמירה על הסדר, הבטיחות והציוד.
הסכמה מלאה לתקנון – הוא תנאי מוקדם להשתתפות – אז נא לשים לב!

הגבלת גיל ומצב רפואי:

 • ההשתתפות הינה מגיל 14 ומעלה. ילדים מתחת לגיל 14 נדרשים ללווי מבוגר.
 • ההשתתפות אינה מומלצת לסובלים מבעיות לב, קלסטרופוביה, אפילפסיה וכו' ולנשים בהריון מתקדם.
 • ההשתתפות גם במקרים של מגבלות רפואיות מכל סוג – הינה באחריות המשתתף בלבד!

 
הגבלות זמן:

 • הפעילות מוגבלת לזמן קצוב שיימסר לכם בתחילת הפעילות.
 • יצאתם מהחדר לפני הזמן – כל הכבוד! לא סיימתם בזמן – הפעילות תסתיים בתום הזמן שנקצב (לא יוחזר תשלום בכל מקרה גם במקרה של פיצוח מוקדם או אי הצלחה).

 
ציוד אישי:

 • יש להפקיד תיקים/ציוד במקום המיועד לכך לפי הוראות המפעיל לפני תחילת הפעילות. אקזיטרום אינה אחראית בשום מצב לגניבות, נזקים ואבדן רכוש.
 • חל איסור מוחלט על הכנסת מכשירים אלקטרוניים, פנסים, טלפונים, מצלמות וחפצים מכל סוג לרבות חפצים חדים, כלי כתיבה/עבודה. יש לכבות/להשתיק טלפונים כך שלא יפריעו לפעילות.
 • מומלץ להיכנס לפעילות בביגוד ונעליים נוחים. אין להשתמש בנעלי עקב והאחריות על המשתתף בלבד.

 
ציות להוראות וכללי התנהגות:

 • יש להישמע באופן מלא להוראות המפעיל!
 • נתקלתם בקושי ולא מצליחים להתקדם? ניתן לבקש רמז/עזרה מהמפעיל.
 • לא ניתן לצאת מהחדר במהלך פעילות מכל סיבה שהיא. לרשותכם שירותים/שתיה לשימוש לפני פעילות.
 • במקרה חירום/בעיה ניתן לבקש לצאת מהחדר ולסיים את הפעילות (תשלום לא יוחזר לקבוצה).
 • יש לדווח מיידית למפעיל על כל פגיעה/חבלה מכל סוג.
 • אסור לאכול/לשתות במהלך הפעילות. אסור לחלוטין להכניס לפה נוזלים/חפצים המצויים בחדר!
 • העישון בכל המתחם אסור לחלוטין. אין להצית אש או להכניס מצתים לחדר הפעילות.
 • פתרון חידות אינו מצריך שימוש בכח! אסורה הפעלת כח ויש לנהוג בזהירות ולשמור על הציוד תקין.
 • חל איסור מוחלט על השתוללות, התפרעות ואלימות מכל סוג. בחדרים חשוכים יש להתנייד
 • זהירות. אקזיטרום אינה אחראית לנזק שיגרם.
 • המזיק ישא באחריות לתוצאות ולנזק מכל סוג עקב שימוש בכח או זדון או עבירה על הכללים.
 • בחדרים מותקנים רכיבים אשר אינם חלק מהפעילות ואינם לשימוש – בהתאם להוראות המפעיל.
 • אקזיטרום שומרת על זכותה שלא לאפשר השתתפות תחת השפעת אלכוהול/סמים. האחריות עליכם!
 • אקזיטרום שומרת לעצמה את הזכות לעצור את הפעילות בכל זמן, ללא החזר כספי, בשל הפרת כללים והתנהגות החורגת מהנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות.

 
שונות:

 • במקום מותקנות מצלמות, האזנה והקלטה לצורך תיעוד, מעקב ופיקוח על הפעילות והמשתתפים.
 • הפעילות עשויה לכלול אלמנטים שונים כולל פעילות בחושך מוחלט/ עם כיסוי עיניים, לכידה/ כליאה, הפחדה, שימוש באזיקים/קשירת ידיים, זחילה/ התכופפות, שימוש בחומרים/אלמנטים מכניים ועוד.
 • אקזיטרום רשאית לפרסם תמונות ניצחון שלנו בפייסבוק, באתר האינטרנט וכו'.
  אני מתחייב/ת לשמור בסודיות מלאה את פרטי החדר, החידות והפעילות (גם כדי לא לקלקל לאחרים).
 • זכויות היוצרים בפעילות על כל רכיביה – שייכות לאקזיטרום בלבד.